Bir Kudüs aşığı dostumuz tarafından dört günlük gezi ile Kudüs gezimizi yaptık. Geldikten sonra Kudüs gezisi nasıl olmalı diye biraz düşündüm. Şimdilik aklıma gelenler bunlar:

 1. Kudüs gezisi mümkünse 10 gün ya da 7 günden az olmamalı.
 2. Her peygamberin ziyaretine bir gün ayrılmalı. Musa (a.s.)’a gidince mescidinde oturup önce ayeti kerimelerden ve hadisi şeriflerden derlenmiş kısa bir tarihçeyi hayatı verilmeli. (Bu iş için Ensar Neşriyatın yayınladığı N. Mehmed Solmaz-Prof. İsmail L. Çakan’ın derlediği Kur’an ı Kerim’e göre Peygamberler ve Tevhid mücadelesi ve Ahmet Cevdet paşanın Kısas ı enbiya’ sı müsaittir.) Sonra çevre hakkında coğrafi bilgi verilmeli ve icabında o mübareklerin binlerce yıl önce dolaştıkları yerlerde dolaşıp; bastıkları kumlar ziyaret edilmeli, soludukları hava teneffüs edilmeli, Rabb ül Alemin’e iltica edilmelidir.  Aynı program İbrahim ve Yunus peygamberlerin şehirlerinde de uygulamalıdır.
 3. Mescidi Aksa’ya tam bir gün ayrılmalı Mirasımız derneğinin bastırdığı harita herkese dağıtılıp tek tek bütün yapılar hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Sonra kıble mescidinde oturup detaylı bir Kudüs tarihi işlenmelidir. Daha sonra Kubbe’tüs Sahra’da detaylı miraç hadisesi anlatılmalıdır. Yatsı namazına kadar kalan vakitte de insanlar serbest bırakılıp diledikleri gibi Allah Teala’ya iltica, dua ve niyazda bulunmaları sağlanmalıdır.
 4. Ağlama duvarı hakkında da detaylı bilgi verilip içeride neler okudukları ve inançlarının neler olduğu etraflıca anlatılmalıdır.
 5. Hıristiyanların kutsal saydıkları yerlerde de gezerken onların yanlış bilgileri ve aslında doğrusunu ne olduğu Kur’an ve hadisler doğrultusunda anlatılmalıdır. Hazreti Meryem yaşadıkları detaylı olarak anlatılmalı. İsa peygamberin yaşantısı anlatılmalıdır.
 6. Eski şehir ayrıca bir gün ayrılıp küçük gruplar halinde serbest gezme imkânı verilmelidir.
 7. Alış verişler topluca marketlerde değil şehir’in ara sokaklarında küçük esnaftan yapılmalıdır.
 8. Büyük lokantalarda yemek organizasyonu değil isteyenler için ara sokaklardaki küçük esnaftan mahalli yiyecekler alma imkânı oluşturulmalıdır.
 9. Topluca Gazze’ye doğru yola çıkılmalı, uzaktan da olsa bir selam verilmelidir.
 10. Grup topluca şehirde yürüyüş yapmalı, hatta ellerimizde bayraklarla herkese el sallayarak gövde gösterisi yapılmalıdır.
 11. Otobüslerimizin önüne kocaman bayrak asılmalıdır. (Kardeşlerimize moral olur)
 12. Kardeşlerimiz sıkıntı içinde perişan halde iken bizim dört yıldızlı açık büfe yemekli (fakat taharet musluksuz) otel yerine eski şehirde yani kale içinde pansiyonlar ayarlanıp birkaç gün gerekirse yer yatağında yatılmalıdır. (Hiç olmazsa birkaç gün kardeşlerimizin derdiyle dertlenmiş oluruz)
 13. Yerli Müslüman halkla biraz daha fazla temas kurmanın imkânı araştırılmalıdır.
 14. Giderken Türkiye’den yardım parası toplayıp orada ehline teslim edilmelidir.

FİLİSTİNİN İHYASI İÇİN YAPILACAKLAR

 1. Türkiye’de bir dernek kurulmalıdır. Adı Filistin’i İhya Derneği (FİHDER) olabilir. Bu derneğin amacı; bütün dünyadaki müslümanlardan para toplayıp, Kudüs’te evlerini satmak zorunda kalan müslümanlara verip evlerini satmamaları ve hayatlarını devam ettirebilme imkânı oluşturabilmek olmalıdır. Hatta İsraillilerin yaptıkları gibi bizim de müslümanların evlerini güzelce imar edip, durumu zayıf olanlara maaş bağlamalıyız. Çalışma ihtiyacı için dışarı çıkmasınlar. Unutmamalıyız ki; orası ümmetin ileri karakolu ve sıcak cephesidir. Karakol düşmemeli, cephe kaybedilmemelidir. Ancak gördük ki; cephe gittikçe zayıflıyor ve geriliyor.
 2. TİKA burada faal hale getirilmelidir.
 3. Sanatçılarımız, yazarlarımız, akademisyenlerimiz buraya sık sık gidip gelmeli, buradaki sanatçılarla ortak sanat faaliyetleri, paneller, sempozyumlar, sergiler düzenlenmeli. Türkiye’den ekipler burada film çekmeli. Yani halk örülmeli.
 4. Bütün müslümanlar burayı görmeli. Daha ucuz ve daha sık gezi programları düzenlenmeli.
 5. Resmi ziyaretler de düzenlenmeli. Mesela belediyeler kardeş şehirler edinmeli. Sonra bu kardeş şehri imar etmeli. Siyonistlerin yaptıkları gibi imrenilecek şehirler kurulmalı.
 6. Kısaca cephenin terk edilmemesi için tüm destek verilmelidir.
 7. Filistinli Müslümanların içeride birleşmesi temin edilmelidir.
 8. Silahlı Kuvvetlerinin oluşması için çaba harcanmalıdır.
 9. İçeride eğitim desteği de verilmelidir. Halkın eğitimi için müsait yetişmiş âlimler takviyesi yapılmalıdır. Ya da araç, gereç, doküman ne gerekiyorsa desteklenmelidir.

Gürcan ONAT – ASSAM Koordinatörü

Reklamlar