İNGİLTERE’deki kolejlerin chapelleri (kiliseleri) vardır ve Büyük Britanya bölümünde öğrencilerin buralarda sabahları toplu olarak ibadet etmeleri 1944’ten beri mecburidir.

Müslüman öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullarda kiliselerdeki heykellerin ve tasvirlerin üzerine örtülür ve öğrenciler Kur’an okur, namaz kılar.

Bütün medenî ülkelerin ordularında resmî din görevlileri vardır ve personel hangi dine mensupsa serbestçe ibadet eder.

Hiçbir medenî ve demokrat ülke, ordusunda hizmet gören Müslümanlara ve Yahudilere rızaları hilafına domuz eti yedirmez.

Sultan Abdülhamid zamanında bütün sultanî ve idadîlerde beş vakit cemaatle namaz kılınırdı.

Ordumuzda alay müftüleri, tabur imamları vardı.

Halen Ramazanlarda bazı birliklerde cemaatle teravih namazı kılınmaktadır.

Bugünkü şartlar müsait olmayabilir ama bütün Müslümanlar okullarda ve askerî birliklerde cami veya mescid olması, beş vakit namaz kılınması konusunda şuurlu ve ısrarlı olmalıdır.

İngiltere’de oluyor da bizde niçin olmasın?

Okullarda ve askerî birliklerde camilere, namaza, ibadete, dindarlığa karşı çıkanlar barbar, vandal, faşist, diktatör, Stalin zihniyetli kimselerdir.

Geniş bir din hürriyetinin olmadığı yerde demokrasi ve insan hakları yok demektir.

Din ve inanç hürriyeti, camilerden günde beş kez ezan okunması ve isteyenlerin oralara gidip namaz kılmasından ibaret değildir.

Sünnî Müslüman çoğunluğun kendi inançlarına uygun bir hayat sürebilmesi konusunda serbest olması gerekir.

Bugün okullarda mecburî din dersleri var. Bunlar maalesef büyük ölçüde bir aldatmacadan ibarettir.

Geçmiş yıllarda gördük:

Şu veya bu yerde, bir lisenin bodrum katında kalorifer dairesinin bitişiğinde rutubetli küçük bir mekan mescid yapılıyor. Birkaç dindar çocuğumuz orada namaz kılıyor. Birileri gizlice fotoğraf çekiyor ve bir Selanik gazetesine gönderiyor. Dehşetli bir yaygara kopartılıyor. Vay, lisede mescid varmış, öğrenciler namaz kılıyormuş…

Bu ne korkunç bir utanmazlık ve densizliktir.

Bu ülkede din, inanç, ibadet hürriyeti varsa, insan hakları varsa elbette okullarda mescid olacak, namaz kılınacak, ibadet edilecektir.

Kaç gün oldu, internette bir fotoğraf tıklanma rekoru kırdı. Doğuda, bir askerî birlikte komando askerleri cemaatle namaz kılıyorlardı… Ne kadar tabiî bir şey ama bizde olağanüstü bir hadise.

Masonlar Türkiyenin Masonluğa göre idare edilmesini istiyor.

Selanik dönmeleri, Dönmelik ilkelerinin hakimiyeti için çalışıyor.

Resmî ideolojiye iman edenler, ülkede bu ideolojinin hakim olmasını talep ediyor.

Ateistler ateist bir sistem olmasını arzuluyor.

Marksistler Marksist bir rejim…

Biz çoğunluktaki Sünnî Müslümanlar, İslam’ın hakim olmasını isteyince kıyamet kopuyor.

Böyle eşitsizlik olur mu?

Bendenizin bir İslam Mektebi projem var. Fen dersleri okutulacak ama Fen bölümleri olmayacak. Osmanlıca, Arapça, İngilizce, edebiyat, tarih, mantık vs. mükemmel şekilde okutulacak. Ayrıca Ehl-i Sünnet dairesinde akaid, fıkıh, usûl-i fıkıh, usûl-i tefsir, usûl-i hadîs dersleri verilecek… Her sene sınav yapılacak. Mektebi bitirenler ayrıca bakalorya/olgunluk imtihanı verecek. Eğitimi İngiltere’deki Eton Koleji’nden daha vasıflı, üstün ve güçlü olacak. Öğrencilere bilgi ve kültürün yanında ahlak ve karakter terbiyesi verilecek. Ayrıca yüksek seviyede estetik boyutu ve sanat…

İşte bu İslam Mektebinin bütün talebeleri, okul camiinde, okulun imamının ardında cemaatle günlük namazları kılacak…

Bendeniz (maddî imkan bulabilirsem) İngiltere’de böyle bir İslam mektebi açabilirim ama Türkiye’de açamam. Yasaktır…

Türkiye’de bugün yürürlükte olan Tevhid-i Tedrisat sistemi, Tevhidî/İslamî eğitime zıt ve karşıdır.

Bu ülkede Müslümanlık ancak benim anlattığım mekteplerle yücelir.

Geleceği ait böyle projelerimiz olması lazımdır.

Bugünkü Müslümanlığımızla kurtulamayız.

Mehmet Şevket EYKİ – MİLLİGAZETE

Reklamlar